rss

1393/11/12

دهه فجر مبارک

(0) نظر | برچسب ها :
1393/11/6

منبع:سایت گروههای آموزشی دوره ی متوسطه اول
(0) نظر | برچسب ها :
1393/10/29
(0) نظر | برچسب ها :
1393/10/28

ادامه مطلب
(0) نظر | برچسب ها :
1393/10/23
(0) نظر | برچسب ها :
1393/10/12


ادامه مطلب
(0) نظر | برچسب ها :
1393/10/12
برگزاری اولین جشنواره نوجوان خوارزمی باحضور70هزار دانش آموز خوزستانی


برای اولین بار،جشنواره نوجوان خوارزمی با حضور 70هزار دانش آموز خوزستانی دوره اول متوسطه برگزار می گردد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش استان خوزستان علی حسن فرد بابلی رئیس دوره اول آموزش متوسطه این اداره کل درخصوصاولین جشنواره دانش آموزی نوجوان خوارزمی گفت: امروزه افرادی باسواد شناخته می شوند که خوب نگاه کنند، خوب فکر کنند، توانایی تجزیه وتحلیل پدیده های علمی درموقعیت های مختلف زندگی را داشته باشند و به روش های ساختارمند علمی- پژوهشی آشنا باشند واز ابزار و وسایل تحقیقاتی به خوبی استفاده کنند.

وی افزود: جشنواره های علمی به دلیل ماهیت هیجانی واکتشافی خود میل ورغبت به یادگیری را دردانش آموزان تقویت می کنند هم چنین به علت ماهیت فرآیندی که دارند راه وروش یادگیری را به دانش آموزان می آموزند.بنابراین ابزار ی خوب ومفید درخدمت تعلیم وتربیت هستند.

بابلی غنا بخشیدن به فرآیند یاددهی یادگیریوتقویت بنیه علمی ، ظهور وافزایش توانمندی های دانش آموزان ،رشد شخصیت عاطفی وروانی دانش آموزان را از اهداف جشنواره نوجوان خوارزمی عنوان کرد.

وی دربخشی از صحبت های خوداظهار نمود: امسال این جشنواره درچهارمحور پژوهش ، فعالیت های آزمایشگاهی ،دست سازه ها وزبان وادبیات فارسی ودربیش از1500آموزشگاه و باحضور بیش از 70 هزار دانش آموز پایه هفتم استان درچهار سطح مدرسه ،منطقه، ناحیه، شهرستان ، استان وکشور برگزار می شود.

 بابلی در پایان به مدیران مدارس بعنوان رهبران آموزشی  توصیه کرد که تاکید شان برمشارکت حداکثری دانش آموزان باشد وازتمرکز برنتیجه گرایی  پرهیز کنند ونگاه نخبه گرایی وهم گرایی را معیار کار خود قرار دهند.

لازم به ذکر است مسابقات جشنواره نوجوان درسطح آموزشگاه  نیمه دوم آذر برگزارمی شود.
(0) نظر | برچسب ها :
1393/10/12

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه کشوری جشنواره نوجوان خوارزمی، سعید سلطانی دراولین گردهمایی استانی ناظران تخصصی جشنواره نوجوان خوارزمی با اشاره به مراحل و رشته های مسابقه ای جشنواره افزود: انتخاب رابطین مدارس، دواران و ناظران از حساسیت ویژه ای برخوردار است و در این روند باید دقت کافی صورت پذیرد.

وی با اشاره به شرکت بیش از 450 هزار نفر رشته در چهارمین دوره جشنواره اظهارکرد: بهره وری از فضاهای آزمایشگاهی،کارگاهی و کتابخانه ای با رویکرد مبتنی بر خلاقیت از مهم ترین اهداف برگزاری جشنواره می باشد.

دبیراجرایی ستاد برگزاری جشنواره کشوری نوجوان خوارزمی اضافه کرد: استفاده از ظرفیت پژوهش سراهای دانش آموزی و هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش نیز نباید مورد غفلت واقع شود.

سلطانی برگزاری سلسه جشن ستارگان، معرفی در رسانه ها و ارائه گواهی کسب رتبه مخصوص دبیران را از راه کارهای انگیزشی جشنواره نام برد و خاطر نشان کرد: هدف جشنواره نوجوان خوارزمی نخبه گزینی و خوب گزینی نیست تمرکز باید بر فرایند یادگیری صورت بگیرد.

گفتنی است:  پنجمیندوره جشنواره نوجوان خوارزمی امسال به صورت کشوری ویژه دانش آموزان پایه هفتم در چهار رشته پژوهش، فعالیت های آزمایشگاهی، زبان و ادبیات فارسی از نیمه دوم آذرماه در مراحل آموزشگاهی، منطقه ای، قطبی، استانی و کشوری برگزار خواهد شد.

(0) نظر | برچسب ها :
1393/10/12

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه کشوری جشنواره نوجوان خوارزمی"رمضان نیری" در اولین گردهمایی استانی ناظران تخصصی جشنواره نوجوان خوارزمی با اشاره به پرهیز از نخبه گرایی  افزود: دانستن،شناخت،مهارت،انگیزه و اقدام چرخه یادگیری را تشکیل می دهند و این جشنواره بایست بر این چرخه تاکید و اصرار داشته باشد.

وی با انتقاد از ساختار نظام آموزشی دانش محور اظهار کرد: ایجاد تغییر در این ساختار محتاج تغییر نگاه معلمان است.

دبیرعلمی دبیرخانه کشوری جشنواره نوجوان خوارزمی گفت: نظام آموزشی ما با یادگیری فاصله زیادی دارد و باید با مشارکت و تغییر نگاه به سمت خلق موقعیتهای یادگیری پیش برویم.

"نیری"اظهار کرد: تمرکز بر نتایج آسیب جدی است که عمواره فعالیت هایی از جنس جشنواره را تهدید می کند و نباید در این جشنواره استعدادی هدر رود.

وی خاطر نشان کرد: نگاه نخبه گرا و همه گرا در این جشنواره بایست توامان با هم پیش رود.

گفتنی است: پنجمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی امسال به صورت کشوری ویژه دانش آموزان پایه هفتم در چهار رشته پژوهش، فعالیت های آزمایشگاهی، زبان و ادبیات فارسی از نیمه دوم آذرماه در مراحل آموزشگاهی، منطقه ای، قطبی، استانی و کشوری برگزار خواهد شد.

(0) نظر | برچسب ها :
1393/10/12

ادامه مطلب
(0) نظر | برچسب ها :