rss

1393/12/16

به نام آن که هستی نام از او یافت

شورای اجرایی انجمن علمی،آموزشی معلمان زبان و ادبیات فارسی استان خوزستان با توکل به لطف بی شائبه ی خداوند بزرگ و حمایت اداره کل آموزش و پرورش محترم متبوع و به منظور ایجاد انگیزه ی تحقیق و مطالعه ی بیشتر در همکاران گرامی هم رشته به ویژه اعضای فرهیخته ی انجمن و به قصداستفاده ی بهتر از فرصت فراغت نوروزی، مسابقه ی علمی،ادبی به شرح زیر برگزار می نماید:

ادامه مطلب
(0) نظر | برچسب ها :
1393/9/12

یکی از انواع مهم شعر فارسی غزل است که ۵ تا ١۶ بیت و در مواردی تا بیش  از۲۰ بیت دارد و  همه ی ابیات آن  بر یک وزن و قافیه اند.

ساختمان غزل همانند قصیده است . بدین معنی که مصراع اول بیت نخست با مصراع دوم همان بیت و مصراع های دوم سایر ابیات هم قافیه است . موضوع غزل برخلاف قصیده در خدمت آرزوها و خواست های خود شاعراست، از عشق و آرزو و شکایت از یار و امثال آن گرفته تا باورهای فلسفی، عرفانی، اخلاقی و اجتماعی.

ادامه مطلب
(0) نظر | برچسب ها :